Colegiul Național Moise Nicoară

Proiectul de studiu de fezabilitate vizează clădirea Colegiului Național Moise Nicoară, cea mai reprezentativă clădire a învăţământului liceal din oraşul şi judeţul Arad. Clădirea liceului, realizată în stil neoclasic, a fost construită în perioada anilor 1869-1873, după planurile arhitectului Diescher, originar din Pesta.

Modificările propuse se referă la remedierea deficiențelor în principal funcționale. Subsolul devine spațiu destiat elevilor, cu săli de sport, cluburi de teatru, muzică, vizionare filme, cantină cu spații anexe. La parter, în locul cantinei sunt amenajate săli de clasă iar în pod este propus un spațiu pentru observator. Pentru a rezolva problema accesibilității este propus un lift pentru persoane cu deficiențe locomotorii. Proiectul vizează de asemenea și reabilitarea fațadei.

  • funcțiune: colegiu național
  • suprafață: 4224,95 mp Ac, 11084,65 mp Ad
  • stadiu: proiect
  • fază: S.F.