Bază de prelucrare a laptelui

Baza de procesare a laptelui este compusă din hala de procesare, depozit și ateliere. Clădirea propusă este un imobil tip monobloc pe structură de rezistenţă metalică cu regim de înălţime parter, parţial parter cu etaj, având funcţiunea de atelier de procesare a laptelui şi sediu firmă. La conceperea partiurilor de arhitectură s-a urmărit realizarea unui flux tehnologic în conformitate cu normele sanitare şi sanitar –veterinare în vigoare.

  • funcțiune: bază procesare lapte
  • suprafață: 2596mp Ac
  • stadiu: realizat
  • fază: D.T.A.C. + P.Th.