SERVICII

CONSULTANȚĂ ARHITECTURĂ

CONCEPT ARHITECTURĂ

ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE S.F., D.A.L.I, D.T.A.C, P.Th., D.D.E., D.T.O.E., REL.

URMĂRIRE ȘANTIER

MANAGEMENT DE PROIECT

EXPERTIZĂ JUDICIARĂ ȘI EXTRAJUDICIARĂ ÎN DOMENIUL ARHITECTURII

STUDII DE FEZABILITATE PENTRU ACCESARE FONDURI EUROPENE