Spicul Arad

Clădirea aflată pe B-dul Revolutiei nr. 100, monument istoric categoria B, are o importantă valoare istorică pentru Arad și chiar România. Deschisă în anul 1840 clădirea a găzduit prima bancă de economii și credite de pe teritoriul actual al României.

Clădirea eclectică, bogată în elemente de ornamentaţie barocă şi clasicistă, a fost transformată şi modernizată în interior în anul 1896 de către arhitectul Emil Tabacovici.

Proiectul a vizat restaurarea fațadelor de la stradă, păstrând culorile existente și elementele decorative.

  • funcțiune: locuință colectivă
  • stadiu: în desfășurare
  • fază: D.T.A.C.+ P.Th.